Carlsberg Byen, Byggemodning

Bygherre: Carlsberg Byen Ejendomme P/S
Entrepriseform:  Hovedentreprise
Entreprisesum: 13 mio. DKK
Anlægsperiode: 2018
Rådgiver: Arpe & Kjeldsholm

Info

Byggemodning i Carlsberg Byen

Barslund har udført en større byggemodning i Carlsberg Byen. Projektet omfattede udgravning, jordhåndtering, jordflytning, ledningsarbejde samt etablering af københavnervægge.

Under projektforløbet etablerede vi afvanding samt en rampe mod Carls Have.

Til byggegruben blev der etableret slidsevægge af datterselskabet Shoulders. Da arbejdet er udført nær historiske bygninger var der stor fokus på vibrationsmålinger og overholdelse af vibrationskrav.

Tilbage til referencer