Campusområdet Vellinge

Beställare: Vellinge kommun
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma: SEK 44,4 miljoner
Entreprenadperiod: 2018-2020

Info

Entreprenaden avser byggnation av infrastruktur inom nya stadsdelen ”Campus” i centrala Vellinge. På Campusområdet ska det bland annat byggas 230 nya lägenheter och ett resecentrum. I entreprenaden ingår anläggning av gator, gång- och cykelstråk, parkeringsplatser för både boende och pendlare, planteringar, stationstorg och sagolekplats.

Tillbake till referenser