Campusområdet Vellinge

Beställare: Vellinge kommun
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma: SEK 44,4 miljoner
Entreprenadperiod: 2018-2020

Info

Översikt

Entreprenaden avser byggnation av infrastruktur inom nya stadsdelen ”Campus” i centrala Vellinge. På Campusområdet ska det bland annat byggas 230 nya lägenheter och ett resecentrum. I entreprenaden ingår anläggning av gator, gång- och cykelstråk, parkeringsplatser för både boende och pendlare, planteringar, stationstorg och sagolekplats.

Huvudmängder
 • 13.900 m² rivning/fräsning asfalt
 • 8.000 m³ borttagning av jordmån
 • 17.000 m³ schakt
 • 5.000 m³ fyllning
 • 11.000 m³ förstärkningslager
 • 27.000 m² bärlager
 • 9.400 m² smågatsten och betongplattor
 • 2.800 m² gräsarmeringsplattor betong
 • 3.200 m² gräsytor
 • 2.500 m² blomsteräng
 • 221 st. träd
 • 4.800 st. buskar
 • 4.300 m kantstöd av granit
 • 25 st. parkmöbler
 • 110 st. cykelställ

Tillbake till referenser