Byggemodning, Solrødgård, Hillerød

Bygherre: Hillerød Forsyning
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: Kr. 29,4 mio.
Anlægsperiode: 2015-2016
Rådgiver: Gotlieb Paludan

Info

Oversigt

Etablering af byggemodningen Solrødgård for Hillerød Forsyning. Byggemodningen er beliggende syd for Hillerød ved Roskildevej/Lyngevej.

Projektet omfatter etablering af vådområde, signalreguleret kryds, rundkørsel, broer, stiforbindelser, tilslutning til Klima og Miljø Center, genbrugsstation og renseanlæg. Omlægning af eksisterende cykelsti.

Herudover skal udføres tilhørende kloak- og afvandingsarbejder, diverse ledningsarbejder samt beplantning. Udgravning af vandhul og vandløb.

Hovedmængder

● 90.000 m³ råjordsarbejder
● 135.000 m³ muldjordsarbejder
● 8.600 m³ bundsikringsarbejder
● 140.000 m² græssåning
● 40.000 m² asfaltarbejder
● 750 m regnvandsledninger Ø160-500
● 21.500 stk. skovbeplantning
● 3.200 m dræn Ø80/92
● 8.500 m ledningsanlæg
● 1.000 m vandledninger ø160 PE
● 5 stk. træstier og -broer

Tilbage til referencer