Byggemodning, Rønnede

Bygherre: Faxe Kommune og forsyning
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: kr. 18,0 mio.
Anlægsperiode: 2013
Rådgiver: Rambøll A/S

Info

Oversigt

I forbindelse med anlæg af nyt erhversområde er der byggemodnet ca. 10 ha. Byggemodningen omfattede etablering af vejanlæg samt opgravning af eksisterende vej. Indeholdt i entreprisen var alle arbejder i forbindelse med etablering af den samlede byggemodning, herunder rydning, opbrydning, jordarbejder, afvanding, belægningsarbejder og afmærkning. Kloakeringen omfattede etablering af regn- og spildevandsanlæg i byggemodningsområdet, herunder udførelse af bassinanlæg anlagt som LAR bassin i kassetter.

Hovedmængder
  • 3.000 m³ muldjordsarbejder
  • 15.000 m³ råjordsarbejder
  • 1.200 m³ bundsikringsarbejder
  • 2.000 m³ stabilgrusarbejder
  • 3.200 m² asfaltarbejder
  • 780 m kantsten
  • 2.000 m afvandingsarbejder
  • 700 m³ LAR bassin