Byggemodning, Oldvejen

Bygherre: Holbæk Kommune
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: kr. 11,8 mio.
Anlægsperiode: 2014
Rådgiver: Nielsen & Risager A/S

Info

Oversigt

Entreprisen omfatter etablering af byggemodning af et område ved Munkholm/Oldvejen i Holbæk. Byggemodning er udlagt til boligformål og omfatter samlet 72 grunde. Byggemodningen omfatter etablering af komplet afløbsanlæg samt udgravning for vand- og kabelledninger. Herudover skal der udføres 5000 m2 vej med cykelsti og fortorv.

Hovedmængder
 • 2.900 m³ muldjordsarbejder
 • 9.000 m³ råjordsarbejder/Sandfyldsindbygning
 • 4.300 m³ regnvandsbassin
 • 3.500 m³ stabilgrusarbejder
 • 4.500 m³ bundsikringsarbejder
 • 8.600 m² asfaltarbejder
 • 2.700 m dræn
 • 286 stk. vejbrønde
 • 1.500 m kantsten
 • 1.500 m² flisefortov
 • 1.200 m spildevandsledninger Ø200
 • 1.700 m regnvandsledninger Ø200
 • 1.200 m vandledninger

Tilbage til referencer