ERA Biler, Hillerød

Bygherre: K. Pedersen & Sønner A/S
Entrepriseform: Fagentreprise
Entreprisesum: Kr. 4,6 mio.
Anlægsperiode: 2016-2017
Rådgiver: KHS arkitekter

Info

Oversigt

Barslund har udført en ca. 6.000 m² stor byggemodning til ERA Bilers nye bilhus i Hillerød.

Arbejdet omfattede bl.a. bortkørsel af blødbund, tilfyldning, terrænregulering, bærelagsopbygning, ledningsarbejde og belægningsarbejde.

Hovedmængder

● 3.150 m³ afrømning af muld
● 6.770 m³ afrømning af fyld
● 800 m ledningsarbejder
● 20 stk. brønde
● 5.000 m² coloc-sten
● 5.000 m² stabilgrusarbejder
● 13.000 m² bundsikringsarbejder