Byggemodning af Glødelampen, Herlev

Bygherre: KAB, DAB, NCC og 38
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: kr. 18,5 mio.
Anlægsperiode: 2011-2013
Rådgiver: COWI A/S

Info

Oversigt

Entreprisen var opdelt i 2 etaper. Første etape omfattede total byggemodning af den tidligere fabriksgrund, ”Glødelampen”, i Herlev. Grunden modnes da der skulle opføres 300 nye almennyttige boliger (anden entreprise). Anden etape var udførsel af samtlige udenoms arealer, herunder omfattende belægning og beplantningsarbejder. Arbejdet blev udført både for bygherrer og totalentreprenører på de forskellige udstykninger.

Hovedmængder
  • 4.600 m³ muldjordsarbejder
  • 15.000 m³ råjordsarbejder
  • 500 m spildevandsledninger
  • 900 m regnvandsledninger
  • 700 m vandledninger
  • 7.500 m³ bundsikringsarbejder
  • 2.100 m³ stabilgrusarbejder
  • 3.400 m³ asfaltarbejder
  • 8.500 m² belægninger