Bostad 2021 Planområde Munspelsgatan

Beställare: Göteborg stad Trafikkontoret
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma 69,2 miljoner SEK
Entreprenadperiod: 2018-2020

Info

Projektet är beläget i Frölunda kring Stjärnhusen. Det byggs ett punkthus vid Valthornsgatan samt flerbostadshus utefter gatorna Lergöksgatan och Munspelsgatan. I detta projekt ingår de gator och VA i området som tillhör Trafikkontoret och Kretslopp och vatten.

Projektet ska utföras i två etapper. Första etappen innefattar flytt av ledningar i Lergöksgatan som behöver påbörjas under hösten 2018 och andra etappen består av övriga gator och VA.

Tillbake till referenser