Borgervængets Genbrugsstation

Bygherre: Amagerforbrændingen
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: kr. 5,5 mio.
Anlægsperiode: 2009-2010
Rådgiver: Rambøll A/S

Info

Oversigt

Entreprisen omfattede etablering af ny genbrugsstation på Borgervænget på Østerbro, som tidligere havde været materialeplads for Københavns kommune. Opgaven indeholdt følgende arbejder: Behandling af forurenet jord, nedgravning af jordvarme- og vandledninger. Etablering af ny bundopbygning og asfaltering samt tilhørende brolægning. Desuden blev der udført betonarbejder for nye bygninger og betonplader for container, samt komplet belysning af pladsen.

Hovedmængder
  • 1.200 m³ råjordsarbejder
  • 425 m jordvarmeledning
  • 200 m vandledninger
  • 3.000 m² bundsikringsarbejder
  • 3.000 m² stabilgrusarbejder
  • 300 m² brolægning
  • 150 m kantsten
  • 100 m³ betonarbejder
  • 3.000 m² asfaltarbejder