Bedre Bus Nørre Camp

Bygherre: Københavns Kommune
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: kr. 68,0 mio.
Anlægsperiode: 2013-2014
Rådgiver: Viatrafik A/S

Info

Oversigt

Entreprisen omfatter etablering af en højklasset busløsning på strækningen fra Hans Knudsens Plads i nord frem til Ny Nørreport Station i syd, inkl. arbejder på de tilstødende veje i krydsene på projektstrækningen.

På den øvrige del af projektstrækningen og især i lyskrydsene undervejs etableres andre trafikale foranstaltninger til opprioritering af de busser som kører på strækningen.

Arbejdet udføres i særdeles trafikerede områder med mange forskellige trafikanter der skal håndteres.

Hovedmængder

● 14.000 ton opbrydningsarbejder
● 23.000 ton råjordsarbejder
● 1.800 m³ muldjordsarbejder
● 1.100 m dræn
● 3.400 m regnvandsledninger
● 4.500 m³ bundsikringsarbejder
● 4.600 m³ stabilgrusarbejder
● 60.300 m² asfaltarbejder
● 22.500 m kantsten
● 14.200 m afstribning

Tilbage til referencer