Bedre Bus Nørre Camp

Bygherre: Københavns Kommune
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: kr. 68,0 mio.
Anlægsperiode: 2013-2014
Rådgiver: Viatrafik A/S

Info

Entreprisen omfatter etablering af en højklasset busløsning på strækningen fra Hans Knudsens Plads i nord frem til Ny Nørreport Station i syd, inkl. arbejder på de tilstødende veje i krydsene på projektstrækningen.

På den øvrige del af projektstrækningen og især i lyskrydsene undervejs etableres andre trafikale foranstaltninger til opprioritering af de busser som kører på strækningen.

Arbejdet udføres i særdeles trafikerede områder med mange forskellige trafikanter der skal håndteres.

Tilbage til referencer