Basecamp Lyngby, Byggemodning

Bygherre: ST Skovbrynet Student ApS
Entrepriseform: Fagentreprise
Entreprisesum: 21 mio. DKK
Anlægsperiode: 2017-2019

Info

Byggemodning af Basecamp Studieboliger 
Byggemodningsprojektet omhandlede jord- og forsyningsarbejde (spildevand, vand, el og fjernvarme) for det kommende Basecamp byggeri  – 986 studie­boliger, fælleshus, parkeringskælder samt tilhørende udearealer.

Det samlede areal er på lidt over 40.000 m², hvor boliger og fællesareal udgør 36.661 m², fælleshuset 1.767 m² og parkeringskælderen 2.841 m².

Hos Barslund har vi er gravet ud for P-kælder, fælleshus og det nye hovedhus.
Jordarbejdet indeholdt større mængder forurenet jord, etablering af ledninger og brønde for spildevand og regnvand. Derudover er der etableret regnvandsbassin, byggepladsveje, sandpude og ­jordrampe samt udført kalkstabilisering.

Genanvendelse af materialer og projektoptimering
Inden vi kunne gå igang med byggemodningsarbejdet, rev vi de ­eksisterende bygninger fra det tidligere plantedirektorat ned. Vi koordinerede arbejdet nøje for at sikre, at byggemodningsarbejdet kunne starte kontinuerligt med at de eksisterende bygninger blev revet ned. Arbejdsmetoden var med til at sikre kunden en besparelse på projektet og tidsplanen blev optimeret.

Tilbage til referencer