Avfartsramp Väg 11, Stora Bernstorp

Beställare: Burlövs kommun
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma: kr. 3,0 mio
Anläggningsperiod: 2012

Info

Objektet avser nybyggnad av en avfartsramp, längd ca 250 m, från väg 11 in till handelsområde Bernstorp samt en ”driftsanpassad körslinga” in till handelsområdet.

Projektet omfattar även nybyggnad av diken och dagvattendamm för fördröjning av dagvatten samt ombyggnad av befintlig gata och parkeringsplats.

Tillbake till referenser