Avfartsramp Väg 11, Stora Bernstorp

Beställare: Burlövs kommun
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma: kr. 3,0 mio
Anläggningsperiod: 2012

Info

Översikt

Objektet avser nybyggnad av en avfartsramp, längd ca 250 m, från väg 11 in till handelsområde Bernstorp samt en ”driftsanpassad körslinga” in till handelsområdet.

Projektet omfattar även nybyggnad av diken och dagvattendamm för fördröjning av dagvatten samt ombyggnad av befintlig gata och parkeringsplats.

Huvudmängder
  • 1.750 m³ matjordsavtagning
  • 1.162 m³ schakt
  • 750 m² röjning buskar
  • 1.866 m³ överbyggnad
  • 4.800 m² asfaltbeläggning
  • 2.530 m² växtbädd
  • 170 m kantstöd betong
  • 165 m PP-rör, dim 110-250
  • 270 m PE-rör 110
  • 12 st. brunnar

Tillbake till referenser