August Schade Kvarteret

Bygherre: By & Havn I/S
Entrepriseform: Totalentreprise
Entreprisesum: Kr. 24.6 mio.
Anlægsperiode: 2016-2017
Rådgiver: Sweco

Info

Oversigt

Entreprisen omfatter byggemodning og infrastruktur med etablering af veje og belægninger i August Schade Kvarteret og krydset ved Amagerfælledvej i DR Byen i København. Derudover et forsyningsprojekt af alle forsyningsledninger i kvarteret.

Sideløbende med byggemodningen opføres bolig- og erhvervsbyggeri på tilstødende byggefelter.

Hovedmængder

● 9.000 ton afgravning og bortskaffelse af jord
● 250 ton asfalt opbrydning
● 2.500 m³ bundsikringsgrus, at levere og udlægge, kvalitet II
● 5.000 m² asfaltarbejder
● 5.000 m² granitfliser
● 41 stk. levering og sætning af rense- og inspektionsbrønde
● 45 stk. levering og sætning af nedløbsbrønde
● 1.000 m afvandingsarbejder – dræn Ø80

Tilbage til referencer