Atletikanlæg, Greve Idrætscenter

Bygherre: Greve Kommune
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: Kr. 13 mio.
Anlægsperiode: 2016
Rådgiver: Jess Wessberg

Info

Projektet omfattede jord,- belægnings og afvandingsarbejde samt etablering af nye baner og renovering af eksisterende baner på Greve Idrætscenter. Barslund opsatte ligeledes nyt vandingsanlæg, hegn og indbyggede ny jordvold.

Renoveringsarbejdet omfattede daværende seks rundløbsbaner, otte ligeløbsbaner med 110 meter sprint, udvendig vandgrav, to gange højdespring og spydkast, diskos, kuglestød samt to springgrave og stangspring med indløb fra hver side på den sydlige langside.

Nyetableringen bestod af udvidelse af to rundløbsbaner, otte ligeløbsbaner med 100 meter sprint, indvendig vandgrav og kuglestødsområde. Udvidelsen blev udført komplet med ny asfalt og kunststofbelægning på hele anlægget.

Der blev udover nyt hegn etableret og renoveret belysning samt højtaleranlæg.

Der skulle under udførelsen tages hensyn til det eksisterende græsareal, der efter renoveringen fortsat skulle bruges som fodboldbane. Al logistik og kørsel blev derfor planlagt således, at der ikke blev kørt over græsarealet.

Tilbage til referencer