Arken, Kunstens Ø

Bygherre: Kunstmuseet Arken
Entrepriseform: Totalentreprise
Entreprisesum: kr. 20,4 mio
Anlægsperiode: 2014-2015
Rådgiver: Atkins

Info

Oversigt

Projektet indebærer en landskabelig og terrænmæssig omlægning med etablering af en lagune rundt om museet, som herved kommer til at ligge på en ø.

Der udgraves 70.000 m3 for etablering af lagunen.
De omkringliggende terrænet modelleres, vej- og parkeringsforholdene ændres og omlægges og der etableres 3 vejbroer og 2 fodgængerbroer.

Forpladsen forskønnes med farvet asfalt. Endelig udvides klitlandskabet og beplantningen ændres.

Hovedmængder

● 4.000 m² opbrydningsarbejder
● 75.000 m³ muld- og råjordsarbejder
● 350 m ledningsomlægninger
● 1.200 m² spuns
● 12.000 m³ bundsikringsarbejder
● 5.000 m³ stabilgrusarbejder
● 18.000 m² leret vejgrus
● 5 stk. broer