Arenakvarteret, Ørestad, Copenhagen Towers

Bygherre:  By & Havn I/S – Arena CPHX P/S – Sjælsø Management ApS
Entrepriseform:  Total-, Hoved-, og Fagentrepriser
Entreprisesum:  Kr. 41,6 mio.
Anlægsperiode:  2015-2017
Rådgiver:  Rambøll A/S – Sweco – Schønherr

Info

Oversigt

Projektet i Ørestaden omfatter i alt 4 entrepriser i hhv. Arenakvarteret og ved Copenhagen Towers.

I Arenakvarteret omkring Royal Arena etableres kanaler og bassiner omkring arenaen. Der etableres infrastruktur (forsyninger, kanal, veje, plads, promenader og by fælled) til servicering af de nye byggerier syd for Royal Arena. Denne ene entreprise omfatter størstedelen af den såkaldt urbane del af by fælleden med etablering af en betonkanal, den urbane kanal hvor der langs med hovedkanalen etableres Robert Jacobsens Vej på den ene side og en sivegade på den anden side. Derudover etableres en forplads til skøjtehallen ved siden af arenaen som omfatter jordarbejder, afvanding, belægning samt beplantning.

Projektet ved Copenhagen Towers og Crown Plaza omfatter en rydning efter byggepladsen samt færdiggørelse af belægninger og beplantning.

Hovedmængder

● 3.600 m³ muldjordsarbejder
● 36.100 m³ råjordsarbejder
● 4.100 m³ bundsikringsarbejder
● 2.400 m³ stabilgrusarbejder
● 3.395 m² asfaltarbejder
● 3.500 m² belægninger
● 1.300 m kantsten
● 500 m gasledninger
● 3.700 m² in-situ betonplade
● 200 m betonkanal
● 500 m fjernvarmeledning
● 500 m vandledninger
● 650 m dræn Ø100
● 300 m afvandingsarbejder
● 29 brønde Ø425
● 500 m gasledninger
● 4 stk. brønde Ø1250
● 770 m² granitfliser
● 40 stk. plantearbejder træer
● 21 stk. plantning af træer, Platanus Acerifolia str. 20-25m
● 2.060 stk. plantning, Hedera Hibernica ”Hestor”
● 1.500 m² græssåning
● 770 m² granitfliser
● 50 stk. cykelstativer
● 2 stk. betonplinter
● 700 m² rydning af eksisterende belægninger
● 100 m³ rydning af nøddesten til depot
● 600 m³ rydning af stabilgrus til depot
● 500 m³ betonvægge, hammer, siddetrin, støttemure og plantebede i kanal og bassiner
● 5600 m² geotekstil
● 20 m³ stensætninger, singels-, bund-, hånd-, og kampsten
● 350 m indløbsledninger, Ø63-315

Tilbage til referencer