Äppelhagen Exploatering Hjärup

Beställare: Staffanstorp Kommun
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma 7,8 miljoner SEK
Entreprenadperiod: 2015-2016

Info

Entreprenaden innefattar nyanläggning av gator samt VA-arbeten för exploatering av kvarteret Äppelhagen, beläget mellan Hjärupsvägen och Lommavägen i Hjärup, Staffanstorps kommun.

I arbetet ingår även ett fördröjningsmagasin och flytt av befintligt dike.

Tillbake till referenser