Äppelhagen Exploatering Hjärup

Beställare: Staffanstorp Kommun
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma 7,8 miljoner SEK
Entreprenadperiod: 2015-2016

Info

Översikt

Entreprenaden innefattar nyanläggning av gator samt VA-arbeten för exploatering av kvarteret Äppelhagen, beläget mellan Hjärupsvägen och Lommavägen i Hjärup, Staffanstorps kommun.

I arbetet ingår även ett fördröjningsmagasin och flytt av befintligt dike.

Huvudmängder

● 458 ton rivning asfalt
● 7.000 m³ schakt
● 2.940 m² geotextil
● 2.840 m² bärlager
● 2.840 m² asfalt
● 375 m dagvattenledningar (Dim400 till D500BTG)
● 925 m PE-rör (dim 32-110)
● 460 m spillvattenledningar (S110PP till S315PP)
● 315 m dagvattenledningar (D110PP till D315PP)
● 35 st. brunnar

Tillbake till referenser