Anläggning för bränsleberedning, SYSAV

Beställare: SYSAV Industri AB
Entreprenadform: Totalentreprenad
Entreprenadsumma: kr. 5,5 mio
Anläggningsperiod: 2013

Info

I totalentreprenaden ingår att anlägga och bygga en bränsleberedningsanläggning på Sysavs deponiområde i Malmö.

Det ingår projektering, mark- och ledningsarbete, byggnadsarbete och elinstallationer. Barslund har upprättat en Kassun för bränsleavfall och en styck tälthall med tillhörande belysning.

Behandlad markarea uppgår till 3500m2.

Tillbake till referenser