Anlæg af P-plads, Kolding Sygehus

Bygherre: Region Syddanmark
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: kr. 11,2 mio.
Anlægsperiode: 2012-2013
Rådgiver: NIRAS A/S

Info

Oversigt

Byggesagen omfattede etablering af parkeringsplads og heliport på tidligere kolonihavegrund nord for Kolding Sygehus. Arbejdet omfattede alt arbejde i forbindelse med etablering af ny vejbelysning, stibelysning samt pladsbelysning på parkeringsarealet på Kolonihavegrunden. Det dækkede bl.a. etablering af hovedledning, belysningsskab/tavle, kabler, kabelgrave, kabelarbejder, fundamenter for opstilling af belysningsmaster samt montering af belysnings-armaturer og pullerter.

Hovedmængder
  • 40.000 m³ muldjordsarbejder
  • 400 m afvandingsarbejder
  • 800 m rabatkantsten
  • 200 m betonkantsten
  • 800 m² brolæggerarbejder
  • 250 m² chaussessten
  • 200 m styret boring
  • 1.800 m³ kabelarbejder
  • 18.000 m² græssåning

Tilbage til Infrastruktur