Ankarparken, Västra hamnen

Beställare: Hökerum Bygg AB
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma: 30, miljoner SEK
Anläggningsperiod: 2013

Info

Översikt

Objektet avser sanering av massor och spontning för grundläggning av 6st byggnader.
Inom objektet skall ca 14 000 m3 massor schaktas ut, varav ca 6 000 m3 är förorenade massor.
Sanering utförs efter de generella riktvärdena, allt från KM massor till IFA massor påträffas på området.
På området rivs också gammal grundläggning i form av fundament och pålar, gammal fjärrvärmekulvert samt en betongplatta för ett gammalt pannrum.

Huvudmängder
  • 14.000 m³ schakt
  • 6.000 m³ förorenade massor

Tillbake till referenser