Albertslund Kanalgade

Bygherre: Albertslund Kommune
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: Kr. 34.5 mio.
Anlægsperiode: 2016-2017
Rådgiver: Niras A/S

Info

Oversigt

Entreprisen omfatter renovering af Albertslund Kanals regnvandstekniske anlæg, samt renovering og nytænkning af omkringliggende byrum.

Den renoverede Kanalgade skal fremstå som et imødekommende byrum samtidig med, at regnvandshåndteringssystemet skal styre regnvandet bedre og være med til at forbedre skybrudssikring mens regnvandssystemet bevares under hele renoveringsprocessen

Hovedmængder

● 3.600 m² rydning af beplantning
● 13.000 m² opbrydning af flisebelægning
● Nedrivning af 16 stk. stibroer
● 1.825 ton oprensning af sediment
● 14.000 m³ råjordsarbejder
● 3.725 m³ bærelagsopbygning BG + SG
● 12.500 m² granitfliser
● 59 stk. plantebede corten
● 14 stk. stibroer
● 1.600 m bolværk

Tilbage til referencer