Afskærende ledning, Gribvand

Bygherre: Gribvand A/S
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum:kr. 2,9 mio.
Anlægsperiode: 2014
Rådgiver: Rambøll A/S

Info

Oversigt

I forbindelse med nedlæggelse af Udsholt Renseanlæg skal der etableres en spildevandsledning fra Udsholt Renseanlæg til ny trykledning i udkanten af Blistrup. Der etableres ledning fra ny pumpestation ved Udsholt Renseanlæg frem til den nye trykledning som etableres i forbindelse med nedlægning ad Stokkebro Renseanlæg. Entreprisen skal udføres som styret underboring, dog skal enkelte strækninger graves.
Herudover skal der etableres enkelte brønde på ledningsstrækket.

Hovedmængder
  • 3.750 m styret boring ø200-250
  • 2 stk. udluftningsbrønde Ø1500PE
  • 2 stk. brønde Ø125 PE