Adgangsvej, Nordhavnsudvidelsen

Bygherre: By & havn I/S
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: kr. 21,1 mio.
Anlægsperiode: 2011-2012
Rådgiver: Grontmij A/S

Info

Oversigt

I forbindelse med Nordhavnsudvidelsen skulle der etableres 710 meter vej inkl. forsyninger, afvanding og belysning etableres vinkelret på den eksisterende Kattegatvej. Langs et stykke af vejen opsættes paddehegn, for at sikre de fredede amfibier i området. Vejen har stort set intet længefald, hvorfor afvanding foregår via 68 vejbrønde med tagfald imellem hver brønd. Vandet ledes til Øresund via en Ø 1400 betonledning, gennem bygværk -3 meter under havniveau. Gangsti på ca. 500 meter.

Hovedmængder
  • 63.000 m³ råjordsarbejder
  • 3.200 m³ afvandingsarbejder
  • 9.000 m² geonet
  • 4.000 m² bundsikringsarbejder
  • 4.500 m² stabilgrusarbejder
  • 12.000 m² asfaltarbejder
  • 1.000 m trykledninger
  • 11.000 m trækrør
  • 800 m paddehegn

Tilbage til referencer