Århusgade, Nordhavnen

Bygherre: By & havn I/S
Entrepriseform: Totalentreprise
Entreprisesum: kr. 130,0 mio.
Anlægsperiode: 2013-2015
Rådgiver: MOE A/S

Info

Oversigt

Etablering af en større byggemodning i Århusgadekvarteret -Københavns nye havnekvarteret med plads til 3000 nye beboere og 6500 nye arbejdspladser.

Der blev udført forsyningsledninger, havnekanal, 2 nye broer samt veje og pladser – til servicering af eksisterende bygninger, der bibeholdes eller ombygges, samt til nye byggefelter.

Ud over de nævnte hovedmængder, etableres der 300 m spuns, 300 m ankre og udføres 600 m3 insitu-beton. Derudover blev der håndteret 60 ton forurenet klasse 2 og 3 jord.

Hovedmængder

● 2.200 m³ muldjordsarbejder
● 25.700 m³ råjordsarbejder
● 4.900 m afvandingsarbejder
● 14.900 m³ bundsikringsarbejder
● 46.600 m³ stabilgrusarbejder
● 5.000 m fjernvarmeledning
● 5.000 m ledningsarbejder
● 15.700 m³ asfaltarbejder
● 35.200 m² belægningsarbejder
● 60 ton forurenet klasse 2-3 jord
● 12.900 m afløbsledning
● 15.000 ton opbygning beton/asfalt

Tilbage til referencer