Aarhus Letbane

Bygherre: Aarhus Letbane
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: Kr. 28,5 mio.
Anlægsperiode: 2014-2018
Rådgiver: Rambøll A/S og COWI A/S

Info

Barslund er hovedentreprenør på flere af entrepriserne på Aarhus Letbane.

I perioden 2014-2015 udførte Barslund det forberedende arbejde for Aarhus letbane på strækningen Brendstrupgårdsvej til Herredsvej.
Arbejdet blev primært udført indenfor letbanens tracé og omfattede bl.a. etablering af arbejdspladser, etablering af sporkasse, udgravning til letbanetracé og håndtering af forurenet jord. Dertil kabel- og ledningsomlægninger, afvandingsarbejder samt etablering af støttemure og spuns.

I perioden 2017-2018 anlægger Barslund de nye letbane stationer – Hessel Station og Thorsager Station.  Stationerne etableres langs den eksisterende banestrækning mellem Aarhus og Grenå. Udover selve stationerne opfører Barslund ligeledes de tilstødende arealer med vendeplads, parkering og fortov.

Udover at være hovedentreprenør, var Barslund underentreprenør for GCF Danmark på etablering af letbanen på Nørrebrogade. Her udførte Barslund det forberedende arbejde i infrastrukturpakken. Arbejdet omhandlede etablering af letbanetracé, flytning af skilte og tavleportaler, ny kørebane afmærkning og ombygning af fortov, cykelsti, helleanlæg m.m.

Aarhus Letbane er en del af fremtidens infrastruktur, og i Aarhus midtby, en væsentlig del af byrummet, som skaber en helt bestemt stemning i byen.

Tilbage til referencer