Aarhus Letbane

Bygherre: Aarhus Letbane
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: Kr. 28,5 mio.
Anlægsperiode: 2014-2018
Rådgiver: Rambøll A/S og COWI A/S

Info

Oversigt

Barslund er hovedentreprenør på flere af entrepriserne på Aarhus Letbane.

I perioden 2014-2015 udførte Barslund det forberedende arbejde for Aarhus letbane på strækningen Brendstrupgårdsvej til Herredsvej.
Arbejdet blev primært udført indenfor letbanens tracé og omfattede bl.a. etablering af arbejdspladser, etablering af sporkasse, udgravning til letbanetracé og håndtering af forurenet jord. Dertil kabel- og ledningsomlægninger, afvandingsarbejder samt etablering af støttemure og spuns.

I perioden 2017-2018 anlægger Barslund de nye letbane stationer – Hessel Station og Thorsager Station.  Stationerne etableres langs den eksisterende banestrækning mellem Aarhus og Grenå. Udover selve stationerne opfører Barslund ligeledes de tilstødende arealer med vendeplads, parkering og fortov.

Udover at være hovedentreprenør, var Barslund underentreprenør for GCF Danmark på etablering af letbanen på Nørrebrogade. Her udførte Barslund det forberedende arbejde i infrastrukturpakken. Arbejdet omhandlede etablering af letbanetracé, flytning af skilte og tavleportaler, ny kørebane afmærkning og ombygning af fortov, cykelsti, helleanlæg m.m.

Aarhus Letbane er en del af fremtidens infrastruktur, og i Aarhus midtby, en væsentlig del af byrummet, som skaber en helt bestemt stemning i byen.

Hovedmængder

• 400 ton opbrydning af asfalt/belægninger
• 10.000 m³ muldjordsarbejder
• 20.000 m³ råjordsarbejder
• 5.000 m³ kalkstabilisering
• 5.000 m³ blødbundsarbejder
• 6.000 m² stabilgrusarbejder
• 6.000 m² ballastskærver
• 18.300 m² bundsikringsarbejder
• 13.500 m² asfaltarbejder
• 17 stk. lysmaster
• 1.500 m² støttemur
• 500 m² spuns
• 360 m justering af spor
• 3.500 m³ afgravning
• 4.600 m³ friktionsfyld
• 450 m kantsten
• 1.000 m² betonfliser
• 3.660 m dræn
• 30 stk. brønde
• 200 m kabelarbejder
• 4.000 m rabatkantsten
• 2.500 m fortovskantsten
• 4.500 m² fortovsfliser
• 112 stk. træer

Tilbage til referencer