Aarhus letbane, entreprise 11

Bygherre: Århus Letbane
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: kr. 16,1 mio.
Anlægsperiode: 2014-2015
Rådgiver: COWI A/S

Info

Oversigt

Nærværende entreprise omhandler de forberedende arbejder for Aarhus letbane, på strækningen Brendstrupgårdsvej til Herredsvej. Primært indenfor letbanens tracé, og vil bl.a. omfatte:
› Etablering af arbejdspladser
› Etablering af sporkasse i tracéet
› Mindre kabel- og ledningsomlægninger
› Afvandingsarbejder i tracéet.
› Jordarbejder, jordtransport, udgravning til letbanetracé og håndtering af forurenet jord
› Etablering af støttemure og spuns. Arbejdet udføres i konsortie med CG Jensen.

Hovedmængder
 • 400 ton Opbrydning asfalt/belægninger
 • 10.000 m³ muldjordsarbejder
 • 20.000 m³ råjordsarbejder
 • 5.000 m³ kalkstabilisering
 • 5.000 m³ blødbundsarbejder
 • 6.000 m² stabilgrusarbejder
 • 6.000 m² ballastskærver
 • 6.500 m² bundsikringsarbejder
 • 5.000 m² asfaltarbejder
 • 10 stk. lysmaster
 • 1.500 m² støttemur
 • 500 m² spuns

Tilbage til referencer