Fjärrvärmeledning Linero Lund

Beställare: Kraftringen Energi AB
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma:kr. 8,0 mio
Entreprenadperiod: 2015- Pågående

Info

Översikt

Entreprenaden avser nybyggnad av fjärrvärmeledning DN300/(500 & 450) ca 1480m. Det ingår även styrd borrning under E22.
Objektet är beläget i Lund, mellan Brunnsgatan och Porfyrvägen.

Huvudmängder
  • 2.610 m² rivning asfalt
  • 770 m² röjning
  • 280 m² spont
  • 4.195 m³ schakt
  • 700 m³ förstärkningslager
  • 3.450 m² asfalt
  • 408 m ledningsrör DN300/450
  • 2.100 m ledningsrör DN300/500
  • 300 m styrdborrning

Tillbake till referenser