Fjärrvärmeledning Linero Lund

Beställare: Kraftringen Energi AB
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma:kr. 8,0 mio
Entreprenadperiod: 2015- Pågående

Info

Entreprenaden avser nybyggnad av fjärrvärmeledning DN300/(500 & 450) ca 1480m. Det ingår även styrd borrning under E22.
Objektet är beläget i Lund, mellan Brunnsgatan och Porfyrvägen.

Tillbake till referenser