Odarslövsvägen, Lund

Beställare: Lund kommun
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma: kr. 21,7 mio
Anläggningsperiod: 2014-2015

Info

Översikt

Entreprenaden omfattar Gatu-, Mark-, VA, Belysnings och planteringsarbeten för ombyggnad av gamla Odarslövsvägen beläget i nordöstra Lund.

Huvudmängder
 • 1.175 ton rivning asfalt
 • 10.000 m³ schakt
 • 14.000 m² geotextil
 • 9.060 m³ förstärkningslager
 • 21.000 m² bärlager
 • 15.000 m³ asfaltbetong
 • 3.200 m² betongmarkplattor
 • 4900 m² gräsyta
 • 216 st. träd
 • 3700 m kantstöd granit
 • 511 m PP-rör markavlopp dim 160-250
 • 2250 m dränrör dim 110

Tillbake till referenser