Odarslövsvägen, Lund

Beställare: Lund kommun
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma: kr. 21,7 mio
Anläggningsperiod: 2014-2015

Info

Entreprenaden omfattar Gatu-, Mark-, VA, Belysnings och planteringsarbeten för ombyggnad av gamla Odarslövsvägen beläget i nordöstra Lund.

Tillbake till referenser