GC-väg Elinelundsvägen

Beställare: Malmö Stad
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma: kr. 5,5 mio
Anläggningsperiod: 2013-2014

Info

Översikt

Entreprenaden omfattar nybyggnation av gång- och cykelbana längs Elinelundsvägen från Annetorpsvägen i söder t.o.m Bågängsvägen i norr. Det ingår även trafiksäkring av cykelbana där den korsar körbana.

Huvudmängder
  • 2.600 ton rivning asfalt
  • 1.250 m rivning kantstöd
  • 180 m³ schakt
  • 1.100 ton bärlager
  • 5.400 m² asfalt
  • 850 m² gatsten
  • 2.024 m² betongmarkplattor
  • 770 m kantstöd granit

Tillbake till referenser