Väg 23 Ljungstorp-Mölleryd

Beställare: Trafikverket
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma: kr. 25 mio
Anläggningsperiod: 2013-2014

Info

Översikt

Projektet omfattar ombyggnadsarbeten på väg 23 från korsningen med väg 656 till korsningen med väg 600. Sträckan är ca 5 km och ska förbättras med avseende på trafiksäkerhet. Befintlig väg är 9 m och ska byggas om till mötesfri väg med omkörningsfält, dvs med mitträcke och ett begränsat antal omkörningsfält i var riktning.

I entreprenaden ingår två omkörningsfält där vägen breddas till 12,25 meter, parallellvägar, rensning av fasta hinder, uppsättning av sidoräcke, uppsättning av viltstängsel, två nödfickor, bärighetsförbättring och bullervall. Väg 656 byggs om till vänstersvängsfält.

Huvudmängder
  • 80.500 m² asfaltsbeläggning
  • 24.000 m linjemålning
  • 11.440 m viltstängsel
  • 8.825 m vägräcken
  • 73.350 m² röjning
  • 7.300 st. stubbar
  • 14.000 m³ schakt
  • 410 m bullervall
  • Tillbake till referenser