Konstgräsplan Landskrona

Beställare: Landskrona Kommun
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma: 0,6 miljoner SEK
Anläggningsperiod: 2013

Info

Översikt

Entreprenaden omfattar markberedning, sättande av belysningsfundament, läggning av elrör och dränering till en fullstor konstgräsplan.

Konstgräsplanen är belägen i Asmundstorp, Landskrona.

Huvudmängder
  • 7.900 m² markarbete för underlag till konstgräsbeläggning
  • 940 m³ röjning av markvegetation
  • 100 m² röjning av buskvegetation
  • 361 m³ schakt dränledning
  • 361 m dräneringsledning dim 100
  • 236 m kabelrör dim 50
  • 6 st. fundament för belysningsstolpar

Tillbake till referenser