Metro Cityringen, Rådhuspladsen og Gammel Strand

Bygherre: Metroselskabet
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 35 mio. DKK
Anlægsperiode: 2018-2019
Rådgiver: COWI A/S

Info

Belægnings- og ledningsarbejde i bynært område
Barslund har etableret Cityringens stationsforpladser på ­Rådhuspladsen og Gammel Strand. Hovedopgaverne var jord-, lednings- og belægningsarbejde. Derudover stillede projektet store krav til byggepladslogistik samt trafikhåndtering/-omlægning. Især ved etableringen af ­Rådhuspladsen var koordineringen med ledningsejere en vigtig del af opgaven.

Som følge af arbejde i bynært område var afspærring og sikkerhed for de mange forbipasserende en vigtig del af entreprisen. Det var nødvendigt at arbejde med fleksible løsninger og backup-planer som følge af arbejde på en byggeplads med mange aktører.

Vi koordinerede med vejmyndighed og Movia for at sikre optimale forhold for Movia og den øvrige trafik.

Trafikplaner og trafikafvikling
I forbindelse med etablering af nye signalanlæg på H.C. Andersens Boulevard udarbejdede Barslund trafikplaner til den daglige trafikafvikling samt til nat- og weekendarbejde, som stillede store krav til både koordineringen med signalentreprenør samt til udførelsen i smalle tidsvinduer. Trafikomlægningerne  har været en løbende opgave i forbinde med etableringen af nye cykelstier, fortove og veje. Der var krav om, at der altid skulle være farbare spor for alle typer trafikanter, ligesom der kun måtte spærres 1 ud af 6 spor under udførelse af opgaver i vejen.

Det var ligeledes et krav, at trafikken på alle tidspunkter skulle opretholdes i begge retninger.

Beplantning, brolægning og inventar
I arbejdet med at genskabe Rådhuspladsen blev der udført brolægning og plantet træer, mens der på Gammel Strand er udført brolægning og betonbelægning i bueforbandt. Belægningerne er genanvendelse af de eksisterende belægninger, og beplantningen består af træer, der tidligere har stået på Rådhus-pladsen.

Tilbage til referencer