VIRKSOMHEDSINFORMATION

CVR-NR.
10621577

GRUNDLAGT
1980 af Thomas Barslund

KERNEYDELSER
Anlæg, entrepriser, totalentrepriser, vejentreprenør, kloakker og rørføringer m.m. til større og mindre infrastruktur.

FAGGRUPPER OG ANSATTE
Det solide hold bag alle Barslunds projekter består bl.a. af byggeledere, formænd, anlægsfolk, maskinførere, smede, brolæggere, ingeniører, landmålere, bygningskonstruktører, projektchefer, projektledere, afdelingsledere, økonomi- og kontorpersonale, speditører, mekanikere m.fl.

Alle bliver løbende videreuddannet via Barslunds interne videns- og efteruddannelsesprogram og diverse fagrelevante kurser.

DIREKTION
Thomas Barslund

BESTYRELSE
Mette Barslund, Bestyrelsesformand
Heine Bach, Næstformand
Thomas Barslund
Morten Chrone
Vibeke Barslund

ÅRSOMSÆTNING 2018
DKK 1.030.990

HOVEDKONTOR
Agernvej 4, 3490 Kvistgård, DK