fbpx

CSR-POLITIK

Omtanke og ansvarlighed
– Vores samfundsmæssige ansvar

Omtanke og ansvarlighed for omverdenen, medarbejdere, kunder, miljø og samfund – er kernen i Barslunds virke. Vores CSR-poli­tik fungerer som en integreret rød tråd i alle dele af organisationen, hvor vi dagligt tager hensyn til arbejdsmiljø, sociale, etiske og miljømæssige forhold. Alle selskaberne i Barslund A/S koncernen er omfattet af vores CSR-politik.

CSR-politikken er indarbejdet i vores overordnede forretnings­strategi. På den måde kan vi sikre, at vi altid har fokus på, hvordan vi agerer og påvirker omverdenen. Samme høje krav stiller vi også til vores samarbejdspartnere og leverandører, som ved et samarbejde skal underskrive koncernens Code of Conduct, der er baseret på CSR-politikken.

Med vores CSR-politik videreudvikler vi vores virke. Vi ved, at det kræver langsigtede relationer at skabe en god forretning. Det gælder både i forhold til gode samarbejdspartnere, kunder og leverandører. På projekter prøver vi at se opgaverne fra kundens synsvinkel for at kunne udføre dem til kundens fulde tilfredshed – samtidig med, at vi lever op til de krav, som samfundet stiller til en koncern af vores størrelse.

Vores medarbejdere er grundstenen i koncernen og en årsag til, at vores CSR-arbejde kan realiseres. Vi sætter derfor pris på deres engagement og vilje til at efterleve politikken.

Barslunds CSR-politik har følgende strategiske fokusområder med tilhørende underemner:

  • Kunder
  • Arbejdsmiljø
  • Miljø
  • Etik
  • Socialt ansvar

Vi har opsat en række aktive mål for hvert fokusområde. Målene bliver gennemgået en gang årligt i årets første kvartal af koncernens CSR-gruppe. Ved den årlige gennemgang gør vi status samt undersøger behovet for at opsætte nye mål.

I vores CSR-Politik kan du ligeledes læse om vores arbejde med FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

Læs vores CSR-Politik her.