Företagsinformation – Fakta om Barslund

CVR-nr.: 10621577

Grundlagt:
1980 av Thomas Barslund.

Kärnfunktioner:
Anläggning, entreprenader, totalentreprenad, vägentreprenad, avlopps och ledningsarbete m.m. till större och mindre infrastrukturprojekt.

Arbetsgrupper och anställda:
I den solida arbetsgrupp bakom alla Barslunds projekter ingår bland annat byggledare, förmän, anläggare, maskinister, smeder, broläggare, ingenjörer, mättekniker, byggnadskonstruktörer, projektchefer, projektledare, avdelningschefer, ekonomi- och kontorpersonal, speditörer, mekaniker m.fl.

Alla blir löpande vidareutbildade via Barslunds interna vidareutveckling- och medarbetarprogram samt diverse relevanta kurser.

VD:
Thomas Barslund

Styrelse:
Mette Barslund, ordförande
Thomas Barslund
Morten Chrone
Poul-Erik Olsen
Vibeke Barslund

Årsomsättning 2016:
1.185 millioner kr. varav 250 miljoner handlas i Sverige

Adress:
Huvudkontor: Agernvej 4, 3490 Kvistgård, Danmark.