VERKSAMHETSINFORMATION

ORG-NR.
556711-8004

GRUNDLAGT
2012

KÄRNFUNKTIONER
Anläggning, entreprenader, totalentreprenad, vägentreprenad, avlopps och ledningsarbete m.m. till större och mindre infrastrukturprojekt.

ARBETSGRUPPER OCH ANSTÄLLDA
I den solida arbetsgrupp bakom alla Barslunds projekter ingår bland annat byggledare, förmän, anläggare, maskinister, smeder, broläggare, ingenjörer, mättekniker, byggnadskonstruktörer, projektchefer, projektledare, avdelningschefer, ekonomi- och kontorpersonal, speditörer, mekaniker m.fl.

Alla blir löpande vidareutbildade via Barslunds interna vidareutveckling- och medarbetarprogram samt diverse relevanta kurser.

VD
Anders K. Sørensen

ÅRSOMSÄTTNING 2017
225 mio.

ADRESS
Höjdrodergatan 5, 212 39 Malmö