KVALITETS- OCH MILJÖSÄKRING

Kvalitetsarbete levererat i rätt tid – det är vårt mål. Och det oavsett uppdragets storlek. Därför har vi utvecklat och implementerat vårt eget ”LEAN”-kvalitetssäkringssystem som vi effektivt planerar och styr alla projekt med, ner i minsta detalj.

För oss spelar miljön en viktig roll och det tar vi höjd för i vårt arbete. Därför har vi utvecklat vårt system så att vi uppfyller kraven för en ISO-9001- och 14001-certifiering. Systemet föreskriver i detalj hur Barslund säkert ska styra varje enskilt projekt i mål. Det förbättras och uppdateras löpande av vår kvalitets- och miljökoordinator.

Kvalitets- och miljökoordinatorn ansvarar för att våra riktlinjer för kvalitet och miljö följs i alla projekt. Redan när vi sätter igång med att planera ett nytt projekt förutser hon diverse scenarier och risker. KMA-koordinatorn utför också löpande kontroller på våra byggplatser. Varje enskild process och varje enskilt steg i arbetet utvärderas löpande. De grundliga förberedelserna och den breda överblicken betalar sig nämligen, vad gäller såväl kvalitetssäkring, miljö och säkerhet som pris.