fbpx

CSR-POLICY

Omtanke och ansvar
– Vårt samhällsansvar 

Omtanke och ansvar för omvärlden, medarbetare, kunder, miljö och samhälle – det är kärnan i allt Barslund gör. Barslunds CSR-policy löper som en röd tråd genom alla delar av verksamheten, där vi dagligen tar hänsyn till arbetsmiljö samt sociala, etiska och miljömässiga förhållanden.

CSR-policyn är inarbetad i vår överordnade affärsstrategi. På så sätt kan vi garantera att vi alltid har fokus på hur vi agerar och påverkar vår omvärld. Vi ställer samma höga krav på våra samarbetspartners och leverantörer, och vid samarbeten ska de skriva på en Code of Conduct (uppförandekod) som är baserad på CSR-policyn.

Med vår CSR-policy vidareutvecklar vi vår kärna. Vi vet att goda affärer kräver långsiktiga relationer. Det gäller både goda samarbetspartners, kunder och leverantörer. Under projekt försöker vi se uppgifterna från kundens perspektiv för att kunna utföra dem precis så som kunden önskar – samtidigt som vi lever upp till de krav som samhället ställer på ett företag i vår storlek.

Våra medarbetare är Barslunds grundpelare, och en av anledningarna till att vårt CSR-arbete kan realiseras. Vi värdesätter därför deras engagemang och vilka att följa policyn.

CSR-policyn består av följande strategiska fokusområden med tillhörande underkategorier:

  • Kunder
  • Arbetsmiljö
  • Miljö
  • Etik
  • Socialt ansvar

Vi har satt upp en rad aktiva mål för varje fokusområde. Målen gås igenom årligen under årets första kvartal av Barslunds CSR-grupp. Under den årliga genomgången granskar vi målens status samt undersöker behovet av att sätta upp nya mål.

I vår CSR-Policy kan du även läsa om vårt arbete med FN:s 17 globala mål för en hållbar utveckling.

Läs vår CSR-policy här.