fbpx

MISSION, VISION OCH VÄRDERINGAR

MISSION

Vi bygger fremtidens infrastruktur

Barslund utför byggnadsarbeten i Danmark och Sverige i en kundorienterad, dokumenterad, standardiserad och kontrollerad process med en sund ekonomi. Vi levererar den överenskomna kvaliteten, tiden och priset till förmån för våra kunder och projekt. Vi skyddar våra kunder och miljön genom lösningsorienterat samarbete och tydliga avtal. Vi tar hand om våra anställda genom att säkerställa utveckling, medbestämmande och en god och säker arbetsmiljö.

VISION

Vår vision är att 9 av 10 kunder kommer att rekommendera oss till andra, och att 9 av 10 anställda gärna går till jobbet.

VÄRDERINGAR

 • KUNDERNA UPPLEVER, ATT VI ÄR BEHOVSORIENTERADE NÄR;
  Vi lyssnar till kundens behov – såväl önskemål som problem
  Vi sätter oss in i kundens situation och förstår vilket värde vi
  tillför kunden
 • KUNDERNA UPPLEVER, ATT VI ÄR UTVECKLINGSORIENTERADE NÄR;
  Vi investerar i personlig och yrkesmässig utveckling, samt i
  ny relevant teknik
  Vi delar våra kunskaper och erfarenheter med andra där det ger
  mening och betydelse
 • KUNDERNA UPPLEVER, ATT VI ÄR SOCIALA NÄR;
  Vi intresserar oss för samvaron och människorna vi interagerar med
  Vi är positiva, respektfulla och håller en god ton
 • KUNDERNA UPPLEVER, ATT VI ÄR STOLTA NÄR;
  Vi löser uppdragen som avtalat – vi håller vad vi lovar
  Vi levererar rätt kvalitet
  Vi värnar om säkerheten och miljön på arbetsplatsen
 • KUNDERNA UPPLEVER, ATT VI ÄR ENGAGERADE NÄR;
  Vi ser möjligheter istället för begränsningar
  Vi tar initiativ och agerar
 • KUNDERNA UPPLEVER, ATT VI ÄR NYTÄNKANDE NÄR;
  Vi använder ny teknik
  Vi bidrar till nya sätt att lösa uppdragen på

VÄRDERINGSHANDBOK

Den uppmärksamme läsaren har sett att värderingarna bildar ordet BUSSEN. Hos Barslund har bussmetaforen funnits från start och är idag integrerad i vår Värderingshandbok, vilken är vår gemensamma kompass som vi varje dag navigerar utifrån. Betydelsen av ordet BUSSEN återfinns i värderingshandbokens förord: ”Vi kommer att börja med att bjuda in rätt personer i BUSSEN. Med rättpersoner avser vi anställda som vi gärna vill ha med i familjen, som delar våra värderingar, och ambitioner och som gärna vill bidra till att skapa en attraktiv arbetsplats där det finns utrymme för  olikheter. Anställda som delar vår gemensamma värdegrund och som vill ha en positiv inverkan på vårt samhälle, våra kunder och våra kollegor i Barslund Group.” – Ledningen