fbpx

MISSION, VISION OCH VÄRDERINGAR

MISSION

Vi bygger framtiden

Barslund utför byggnadsarbeten i Danmark och Sverige i en kundorienterad, dokumenterad, standardiserad och kontrollerad process med en sund ekonomi. Vi levererar den överenskomna kvaliteten, tiden och priset till förmån för våra kunder och projekt. Vi skyddar våra kunder och miljön genom lösningsorienterat samarbete och tydliga avtal. Vi tar hand om våra anställda genom att säkerställa utveckling, medbestämmande och en god och säker arbetsmiljö.

VISION

Vår vision är att 9 av 10 kunder kommer att rekommendera oss till andra, och att 9 av 10 anställda ser fram emot att gå till jobbet.

VÄRDERINGAR

 • VI ÄR BEHOVSORIENTERADE NÄR;
  Vi lyssnar till kundens behov – såväl önskemål som problem
  Vi sätter oss in i kundens situation och förstår vilket värde vi
  tillför kunden
 • VI ÄR UTVECKLINGSORIENTERADE NÄR;
  Vi investerar i personlig och yrkesmässig utveckling, samt i
  ny relevant teknik
  Vi delar våra kunskaper och erfarenheter med andra där det ger
  mening och betydelse
 • VI ÄR SOCIALA NÄR;
  Vi intresserar oss för samvaron och människorna vi interagerar med
  Vi är positiva, respektfulla och håller en god ton
 • VI ÄR STOLTA NÄR;
  Vi löser uppdragen som avtalat – vi håller vad vi lovar
  Vi levererar rätt kvalitet
  Vi värnar om säkerheten och miljön på arbetsplatsen
 • VI ÄR ENGAGERADE NÄR;
  Vi ser möjligheter istället för begränsningar
  Vi tar initiativ och agerar
 • VI ÄR NYTÄNKANDE NÄR;
  Vi använder ny teknik
  Vi bidrar till nya sätt att lösa uppdragen på

VÄRDERINGSHANDBOK

Den uppmärksamme läsaren har sett att värderingarna bildar ordet BUSSEN. Hos Barslund har bussmetaforen funnits från start och är idag integrerad i vår Värderingshandbok, vilken är vår gemensamma kompass som vi varje dag navigerar utifrån. Betydelsen av ordet BUSSEN återfinns i värderingshandbokens förord: ”Vi kommer att börja med att bjuda in rätt personer i BUSSEN. Med rättpersoner avser vi anställda som vi gärna vill ha med i familjen, som delar våra värderingar, och ambitioner och som gärna vill bidra till att skapa en attraktiv arbetsplats där det finns utrymme för  olikheter. Anställda som delar vår gemensamma värdegrund och som vill ha en positiv inverkan på vårt samhälle, våra kunder och våra kollegor i Barslund-gruppen.” – Ledningen