MÄTTEKNIK

Barslund satsar på framtiden. Vi har en egen lantmäteriavdelning och hos oss har lantmäteriet fått en helt ny dimension, nämligen 3D, 4D och 5D.

Genom uppgradering av byggherrens arbetsritningar till avancerade 3D, 4D eller 5D-modeller löser Barslunds egen lantmäteriavdelning uppdrag på ett unikt sätt som ingen av de gamla mät- och anläggningsmetoderna kan tävla med.

Materialet laddas upp direkt till den enskilde maskinens GPS/GNSS-system. Därmed kan maskinföraren när som helst verifiera på skärmen i hytten att han exakt följer rätt koordinater, linjer och nivåer i anläggningsarbetet.

Metoden ger precisionsutförande med en precision på under en centimeter. Anläggningsentreprenörprojekt som jord-, avlopps- och beläggningsarbeten utförs därmed snabbare, betydligt mer effektivt och med mindre arbetskraft. Felen blir betydligt färre. Det sparar både tid och minskar era kostnader. Säkerhetsmässigt innebär det också att färre människor uppehåller sig runt de stora maskinerna under förloppet.

Man kan löpande lägga in data i maskinen och ändra i projektet efter hand. Läs mer här.

– Läs de tekniska specifikationerna för mätutrustning, maskiner/maskinstyrning, instrument och mjukvaruprogram här.