fbpx

MARKEXPLOATERING

Inom området markexploateringar har vi specialiserat oss inom följande:

  • Mindre infrastrukturanläggningar
  • Markförsörjning

Barslund utför markexploateringar av mark och arealer så att de är redo att bebyggas. På detta sätt hanterar vi det förberedande arbetet med etablering av nödvändig infrastruktur i form av vägar, avloppsledningar, matarledningar och stadsrum.  Därmed säkerställs en överordnad och unik produkt, där alla leveranser har transporterats på ett korrekt sätt till platsen eller respektive byggnadsfält.

Eftersom vi har stor erfarenhet av markexploatering, har vi därmed också förutsättningarna för att erbjuda de rätta lösningarna. Vi kan säkerställa att nödvändiga geotekniska, miljömässiga och övriga tekniska förhållanden i samband med markexploateringen utförs i tid och att de ingår i planeringen innan genomförandet påbörjas.

Se våra markexploateringsreferenser här