KULTUR & BYRUM

Inden for kultur og byrum har vi specialiseret os i følgende områder:

• Torvepladser
• Parker
• P-pladser
• Belægninger (i beton, granit, gummi, asfalt, natursten m.m.)
• Sports- og idrætsanlæg – alt fra professionelle fodboldbaner til mindre sportsanlæg
• Små infrastrukturanlæg

Barslund har på en lang række kultur- og byrumsprojekter været med til at sikre forskellige bygherrers mål og visioner. Målene er nået, hvad enten der har været et ønske om et moderne udtryk, eller et ønske om at bevare et klassisk udtryk, der er tro mod byrummets arkitektur.

For os er det vigtigt at leve op til vores kunders og samarbejdspartneres forventninger og visualiseringer, samtidig med, at vi sikrer rette kvalitet i forhold til den belastning, som slutproduktet skal kunne klare. Vi er med til at skabe moderne byer, hvor byens gader bliver forskønnet, byrummet udviklet, og brugen og funktionaliteten af det eksisterende byrum optimeret.

Når vi arbejder med kultur- og byrumsprojekter, har vi stort fokus på, at vores tilstedeværelse ikke er til gene for påvirkede interessenter. Vi sørger for at finde de mest optimale trafikløsninger og planlægger levering af materialer til byggepladsen nøje.

Du kan se vores kultur- og byrumsreferencer her