fbpx

KULTUR OCH STADSRUM

Inom området kultur och stadsrum har vi specialiserat oss inom följande områden:

  • Torgplatser
  • Parker
  • Parkeringsplatser
  • Beläggningar
  • Sport- och idrottsanläggningar
  • Små infrastrukturanläggningar

Barslund har inom en lång rad kultur- och stadsrumsprojekt bidragit till att säkerställa olika kunders mål och visioner. Målen har uppnåtts, oavsett om det har funnits en önskan om ett modernt uttryck, eller en önskan om att bevara ett klassiskt uttryck som är troget med stadsrummets arkitektur.

För oss är det viktigt att leva upp till våra kunders förväntningar och visualiseringar, samtidigt som vi säkerställer rätt kvalitet i förhållande till den belastning som slutprodukten ska kunna hantera. Vi bidrar till att skapa moderna städer, där stadens gator förskönas, stadsrummet utvecklas och funktionaliteten hos det befintliga stadsrummet optimeras.

När vi arbetar med kultur- och stadsrumsprojekt, lägger vi stort fokus på att vår närvaro inte stör berörda intressenter. Vi ser till att hitta de mest optimala trafiklösningarna och planerar noggrant leverans av material till byggplatsen.

Du kan se våra kultur- och stadsrumsreferenser här