KONTAKTINFORMATION

Barslund värdesätter service och kommunikation högt. Vi ser till att vi alltid är kontaktbara.

Telefon: +46 406 712 130

Mail : info@barslund.se

Kontakta en särskild avdelning

Bolagsledning

Verkställande direktör
Anders K. Sørensen
Telefon: +46 735 382 440
aks@barslund.se

Avdelningschef – Göteborg 
Djelil Daebes
Telefon: +46 735 382 425
dda@barslund.se

Kommersiell Direktör

Kommersiell Direktör
Carsten Holst Blunck
Telefon: +45 24 69 66 55
chb@barslund.se

Ekonomi och Administration

Vänligen skicka fakturor per e-post till kreditor@barslund.se

Fakturor skall skickas i pdf-format och med endast en faktura per fil.

Ekonomiansvarig
Marianne Månsson
Telefon: +46 735 382 407
mam@barslund.se

Personalansvarig
Susanne Sunnanväder
Telefon: +46 735 382 408
ssu@barslund.se

Produktion

Projektchef
Fredrik Garms
Telefon: +46 735 382 423
fga@barslund.se

KMA

KMA-Chef
Søren S. Andersson
Telefon: +45 31 64 27 45
ssa@barslund.se 

Anbud

Kalkylchef
Poul-Erik Olsen
Telefon: +45 31 64 25 03
peo@barslund.se

Kalkylingenjör
Mikael Andersson
Telefon: +46 735 382 409
man@barslund.se

Försäljning och Marketing

Försäljning och marknadschef
Mikael Andersson
Telefon: +46 735 382 409
man@barslund.se

Maskinavdelning

Telefon: +46 735 382 445

maskine@barslund.se