Jord og Geoteknik

Inden for jord og geoteknik feltet har vi specialiseret os i følgende områder:

• Jordarbejder
• Byggegruber
• Jordoprensninger
• Spuns- og indfatningsvægge
• Grundvandssænkning

Hos Barslund er vi gearet til store komplekse anlægsopgaver, som også inkluderer byggegruber, jordoprensning, grundvandssænkning samt nedramning af flere forskellige spuns- og pæletyper. Vi har intern knowhow og dermed de kompetencer der kræves for at levere et ordenligt produkt, sikre den rette udførelse, og for at sikre eksterne omgivelser i forhold til de påvirkninger som udførelsen af arbejdet medfører.

Barslunds kompetencer inden for dette felt er derfor også relevante at inddrage på et tidligt stadie, eksempelvis under projektering, for dermed at sikre projektets kvalitet, tid og økonomi.

Til projekter som indeholder forskellige former for spuns- og pæletyper benytter vi os af vores datterselskab Shoulders A/S, der er specialister inden for området.

Du kan se vores referencer på jord- og geoteknikreferencer her