fbpx

JORD OCH GEOTEKNIK

Inom området jord och geoteknik har vi specialiserat oss inom följande områden:

  • Markarbeten
  • Byggropar
  • Marksaneringar
  • Spont- och stödväggar
  • Grundvattensänkning

Vid Barslund är vi inriktade på stora komplexa byggprojekt, vilka också inkluderar byggropar, marksanering, grundvattensänkning samt pålning av olika spont- och påltyper.  För att säkerställa projektets kvalitet, tidsåtgång och ekonomi är det en fördel att involvera vår kompetens inom detta fält i ett tidigt skede, exempelvis under planeringsfasen.

Till projekt som innehåller olika typer av spont- och påltyper använder vi oss av Shoulders, som är specialister inom området. Shoulders är en del av Barslundkoncernen.

Du kan se våra mark- och geotekniska referenser här