fbpx

INFRASTRUKTUR

Inom området trafikinfrastruktur har vi specialiserat oss inom följande områden:

  • Stora infrastrukturanläggningar
  • Vägar, spår och asfaltarbeten
  • Järnvägar
  • Vägräcken
  • Broar

Vid Barslund har vi specialiserat oss på att utföra komplicerade infrastrukturuppdrag i stor skala. Här tar vi ett brett spektrum av våra kompetenser i anspråk. Vi har bl.a. utfört några av de största motorvägs- och järnvägsprojekten i Danmark. Dessutom har vi utvecklat ett projektledningssystem som säkrar optimala processer för det enskilda projektet. Oavsett om ett projekt handlar om genomförande av element som broar, vägar, järnvägar, asfalt eller stigar, utgör vi en engagerad och proaktiv samarbetspartner med en skarp blick för kommunikation och samordning.

Vi drar nytta av att hålla oss uppdaterade med den senaste kunskapen och teknologin, så att vi löpande kan utveckla användningen av tekniska lösningar för intelligent styrning av maskiner, och som ett led i utvecklingen av en processor för ett mer optimalt utförande. Därför är våra duktiga medarbetare även utrustade med den senaste teknologin – och är experter på att optimera och organisera maskinernas arbete.

Du kan se våra infrastrukturreferenser här