fbpx

BARSLUND BANAR VÄGEN

Barslund är ett ledande entreprenörs- och ingenjörsföretag inom anläggnings- och energiförsörjningsarbeten. Ett företag som gärna tar täten och med en väloljad och modern maskinpark banar vägen och förbättrar samhällets infrastruktur, inom bl.a. anläggnings-, järnvägs-, spontnings- och hamnarbeten, samt inom mätteknik.

Med mer än 30 års erfarenhet inom anläggningsarbete är Barslund även en professionell, högkvalificerad och attraktiv samarbetspartner för stora offentliga och privata byggherrar samt deras rådgivare i både Sverige och Danmark.

Vi levererar resultat och vinster för alla.

Du kan också läsa mer om oss i vår broschyr.

KÄRNVERKSAMHETER - PROFESSIONELL ÖVERBLICK OCH SÄKER HAND

På Barslund löser vi ett brett spektrum av uppdrag inom anläggning och energiförsörjningsarbeten med skickliga medarbetare och en stor toppmodern maskinpark. Från stora totalentreprenader till huvud-, fack- och småentreprenader på uppdrag av stora offentliga och privata byggherrar och deras rådgivare.

Läs mer om våra kärnverksamheter här.

KVALITET I RÄTT TID

Barslund erbjuder kvalificerat samspel på alla nivåer, avancerad projektstyrning och vi är stolta över att kunna leverera bästa möjliga kvalitet.

 

Vi vidareutvecklar konstant kompetens och know-how till fördel för både kunder och personal så att alla ligger i framkant med den tekniska utvecklingen, lagstiftning m.m.

Med hjälp av vårt eget unika kvalitetssäkringssystem planerar och genomför vi effektivt alla projekt, och är därför mycket konkurrenskraftiga.

Läs mer om Kvalitet & miljö här.

KRAFTFULL OCH DYNAMISK SAMARBETSPARTNER

Barslund är ett robust och visionärt företag. Vi strävar efter att vara de bästa inom vårt område. Vi ses överallt i Danmark, vilket är ett bevis på att vi gör ett riktigt bra arbete.

Vårt mål är att ligga i framkant både med utvecklingen och tidsplanen.

Därför styr vi också ert projekt säkert i mål.

Läs mer om Barslund och den värdegrund hela företaget arbetar utifrån här.