Forebyggelse af arbejdsskader

For at reducere risikoen for arbejdsskader, foregår alle Barslunds projekter efter følgende forebyggelsesprincipper:

  • Risici bekæmpes ved kilden/på stedet.
  • Arbejdet tilpasses så vidt muligt den enkelte medarbejder. Det gælder bl.a. ved udformningen af arbejdspladsen, valg af arbejdsudstyr og arbejds- og produktionsmetoder.
  • Der anvendes ikke konstruktioner og arbejdsmetoder, som kan udgøre en væsentlig fare for medarbejderne under udførelsen af opgaverne.

Barslunds medarbejdere uddannes i sikkerhed og almen sundhed

  • Medarbejderne får tilstrækkelig, hensigtsmæssig oplæring og instruktion i at udføre arbejdet på sikker vis, før opgaven påbegyndes. Det sker uanset ansættelsesforholdets karakter og varighed.
  • medarbejderne bliver orienteret om de ulykkes- og sygdomsfarer, der eventuelt er forbundet med deres arbejde. Oplæring og instruktion foregår i arbejdstiden og Barslund afholder omkostningerne hertil.
  • Uddannelsesprogram til medarbejderrepræsentanter og arbejdsledere, som indgår i Barslunds sikkerhedsorganisation.

Barslund har også egne KMA-koordinatorer, der løbende analyserer og udfærdiger skriftlige vurderinger af sikkerheds- og sundhedsforholdene på arbejdspladsen.

Alle arbejdsmiljøforhold er inkluderet i ArbejdsPladsVurderingen (APV), ligesom de ansatte bliver inddraget i processen.

Arbejdsulykker og sygefravær

Målet i den perfekte verden er at have 0 sygedage og 0 arbejdsulykker. Vi må dog acceptere, at vi opererer i en risikobetonet branche og at der derfor vil være sygdomme, samt at der kan forekomme arbejdsulykker.

For os er målet i stedet, at Barslund ligger under branchegennemsnittet og at vi fortsat forbedrer tallene fra det foregående år.