EL, VARME & KOMMUNIKATION

Inden for el, varme og kommunikationsområdet har vi specialiseret os i følgende områder:

• Fjernvarmeledninger
• Høj- og lavspænding i jord
• Kommunikation
• Gasledninger

Fjernvarme og andre ledningsarbejder er områder, vi i Barslund har stor ekspertise i. Vi udfører både mindre og større opgaver, hvor vi bl.a. håndterer mange forskellige aspekter af arbejdsområdet. Eksempelvis transmissionsledninger, ledningsrør, etablering af store ledninger over større strækninger, opgravning af rør, trykbærende anlæg, rør- og ledningsgrave. Da vi har udført mange projekter inden for el, varme og kommunikation har vi overblik og et stort fokus på sikkerhed og ordentlige forhold gennem hele arbejdsprocessen.

Du kan se vores el-, varme- og kommunikationsreferencer her