DATAFLOW – FRA PROJEKTTEGNING TIL DIGITALT MATERIALE

Hos Barslund holder vi os ajour med den digitale udvikling.

På projekter anvender vi maskinstyring i størst mulig grad, da teknologien er fremtiden og har mange fordele. Ved brugen af maskinstyring kan arbejdet udføres med endnu større præcision end førhen. Vores maskinførere ved, hvordan de betjener maskinerne mest effektivt og med fuldt udbytte. Vi har vores egen avancerede maskinpark bestående af flere end 30 anlæg, der anvender de nyeste GPS-maskinstyringssystemer – til opgaver med bl.a. gradere, dozere og gravemaskiner.

På kontoret sidder vores ingeniører, der er specialiserede i 3D-modeller og BIM/VDC, klar med kvalificeret rådgivning til afsætningsopgaver og data til maskinerne. Rådgiver eller bygherre leverer i mange tilfælde et gennemarbejdet 3D-projekt, som blot skal tilpasses et specifikt maskinstyringssystem. I andre tilfælde opgraderer ingeniørerne eller landmålerne projektmaterialet fra 2D til 3D.

Selve 3D-modellen åbner også døren op for en række analyser, visualiseringer og beregninger, som ikke var mulige uden. Kort sagt, bliver det udførte arbejde lettere at dokumentere og kvalitetssikre.